Întălnirea cu Fiii Satului

Portul popular, parte integrantă a istoriei şi civilizaţiei poporului român, constituie un document viu care a transmis peste veacuri generaţiilor mesajul unei creaţii artistice autentice. Pentru locuitorii de odinioară, stăpâni peste aceste meleaguri, a respecta tradiţia şi portul era în firea lucrurilor. Portul popular din județul Satu Mare cuprinde o gamă variată de elemente, care diferă de la o zonă la alta. Costumul popular din zona Codru (ce acoperă porțiuni din judeţele Maramureş, Satu Mare şi Sălaj) se încadrează în tipologia portului popular din vestul României, dar se diferențiază prin croială și compoziție. Specifice portului popular din zona Codru sunt culoarea lui albă dar şi tehnica de încreţire artistică a pânzei.
Locatie: Bicaz 437040,